[:en]

 • Each public ALL one-day course is offered at an Early-Bird price of EUR 640, USD 720 or DKK 4,950 when registering more than a month before the course date, after that the prices are: EUR 720, USD 900 or DKK 5,400.
 • Each public two-day course (ALLSM or ALLPO) is offered at an Early-Bird price of EUR 1,230, USD 1,350 or DKK 9,450 when registering more than a month before the course date, after that the price is EUR 1,350, USD 1,500 or DKK 10,450.
 • All Prices are excluding Danish VAT.
 • Courses include meals, course materials, certificate of participation, access to online resources and free participation in follow-up events for two years.
 • Participants can choose to sit an examination after each course. This consists of handing in a written assignment for review and assessment by the instructor and one independent instructor. The students will receive comments and a passed/failed note, grades are not given. The examination costs EUR 160, USD 180 or DKK 1,200. Read more here…
 • Registration via email at info@agileleanhouse.com, invoices are sent out from the organization arranging the training course. Payment has to be received before the start of the course.
 • Cancellation policy: Registration can be cancelled up until one month before the start of the course without any fees. Cancellation between one month and two weeks before the course start is charged with 50% of the course fee. Cancellation the last two weeks before the course start will be charged fully. Transfer to a later course can be negotiated, in case unforeseen circumstances appear.
 • For free events we kindly ask participants to register via email at info@agileleanhouse.com. Registration can be cancelled up to 24 hours before the event FOC. After that, a no-show fee of EUR 55, USD 60 or DKK 400 will be invoiced.
 • The courses are also offered as internal, on-site courses for organizations and companies. Normally a minimum of 10 participants are required. If you are interested please contact us for further information, via email here… or find the right contact person here…

[:da]

 • Alle offentlige ALL certificerede endags kurser fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 640, USD 720 eller DKK 4.950, når kurset registreres mere end en måned før kursus datoerne. Efterfølgende er priserne: EUR 720, USD 900 eller DKK 5.400.
 • Alle offentlige ALL certificerede todages kurser (ALLSM eller ALLPO) fås med rabat ved tidlig bestilling til EUR 1.230, USD 1.350 eller DKK 9.450, når kurset registreres mere end en måned før kursus datoen. Efterfølgende er prisen EUR 1.350, USD 1.500 eller DKK 10.450.
 • Alle priser er eksklusive dansk moms (VAT).
 • Kurserne inkluderer måltider, kursusmateriale, kursusbevis, adgang til online ressourcer og gratis deltagelse i opfølgningsevents de efterfølgende to år.
 • Deltagere kan vælge at tage en eksamen efter hvert endt kursus. Dette består af at aflevere en skriftlig opgave til vurdering og bedømmelse af instruktøren samt af en uafhængig instruktør. Kursisterne vil modtage kommentarer og en bestået/ikke-bestået angivelse, der gives ikke karakterer. Examinering koster EUR 160, USD 180 eller DKK 1.200. Læs mere her…
 • Registrering via email på info@agileleanhouse.com, fakturaer sendes ud fra den organisation, der arrangerer kurserne. Betaling skal være modtaget inden kurset starter.
 • Afbestillingspolitik: Registrering kan afbestilles op til en måned før kursets opstart uden ekstra omkostninger. Afbestilling, der finder sted mellem en måned og to uger før kursets opstart faktureres med 50% af kursets pris. Afbestilling, der finder sted indenfor de sidste to uger inden kursets opstart, faktureres med fuld pris. Der kan forhandles overflytning til et senere kursus i tilfælde af uforudsete hændelser.
 • For at kunne tage del i gratis events beder vi venligst deltagere om at registrere sig via email på info@agileleanhouse.com. Registreringen kan afbestilles op til 24 timer før eventet. Efter dette vil et udeblivelsesgebyr blive på EUR 55, USD 60 eller DKK 400 blive faktureret.
 • Kurserne tilbydes også som interne, on-site kurser for organisationer og firmaer. Der er oftest et krav om minimum 10 deltagere. Hvis du er interesseret i dette kontakt os da venligst for yderligere information, via email here… eller find den rigtige kontaktperson here…

[:]